Uzmanlık Gerektiren Değerleme İşlemleri İçin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Son yıllarda ihtiyaçlar sebebiyle ortaya çıkan ve pek çok kişinin dikkatini çeken kişiler gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışanlardır. Günümüzde ülkemizde ve dünya genelinde bazı gayrimenkuller ile ilgili değer belirleme işleminde büyük zorluklar yaşanmaktadır. Bu zorluklar sonucunda gayrimenkulleri en doğru şekilde değerleyecek uzmanlara ihtiyaç doğmaktadır. Gayrimenkul tanımı kelime anlamından yola çıkarak menkul olmayan malları kapsamaktadır. Yani taşınamayacak mallar gayrimenkul mallar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde mevzuat bakımından hangi malların gayrimenkul mal olarak sayılacağı Türk Medeni Kanunda belirlenmiştir. Buna göre arazi ve arsalar, binalar, gemiler ve tapu kütüğüne kaydedilebilen haklardır.


Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne Tür Değerlemeleri Yapmaktadır?

Gayrimenkul değerleme uzmanı ülkemiz mevzuatına göre gayrimenkul olarak sayılan mallar ve bunların benzeri malların değerleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Öncelikle değerleme işlemlerinde gayrimenkul değerleme uzmanları basit işlemler için tercih edilmektedir. Daha çok uğraştırıcı ve zor işlemler için gayrimenkul değerleme uzmanlarına iş düşmektedir. Bu işlemlerden bir tanesi büyük ofislerin ve yüksek katlı binaların değerlemesi işlemi gelmektedir. Artık neredeyse her şehirde bulunan alışveriş merkezi değerleme işlemleri de uzmanlık gerektiren işlemlerdendir. Otel ve turistik tesisler için de özel değerleme işlemi yapılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak gayrimenkul değerleme uzmanına başvurulması gereken alanlar bina, konut, arazi, arsa, fabrika, depo, gemi, tersane ve makine olarak görülmektedir.


Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur

Gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışmak için belli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Öncelikle geçtiğimiz yıllarda üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olan kişiler bu mesleği yerine getirmekteydi. Ancak yapılan mevzuat değişikliği ile artık dört yıllık üniversitelerden mezun olan herkes bu mesleği yapabilecektir. Ancak mesleğin yapılabilmesi için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulunun yapmış olduğu lisanslama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Yani dört yıllık üniversite mezunu olmak bir ön şart olarak uygulanmakta olup en önemli şart sınavdan başarılı olmaktır. Şartları sağlayarak sınavdan başarılı olan kişiler gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışma hakkını elde etmektedirler. Gayrimenkul değerleme uzmanları isterlerse bağımsız olarak çalışabildikleri gibi isterlerse de bir değerleme firmasında görev alabilmektedirler.