Değerleme Şirketleri ve Ticari Hayattaki Önemi

Ekonominin temelinde yer alan en önemli iki kavram alım ve satım olmaktadır. Arz ve talep diye de açıklayabileceğimiz alım ve satım işlemleri tüm dünyada bir takım kurallara bağlanarak gerçekleştirilmektedir. Böylece alım ve satım sırasındaki muhatap olan iki tarafın da herhangi bir zarara uğramasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ancak çeşitli özel mülklerin satışında çok ciddi paralar döndüğünden dolayı ancak profesyonel değerleme şirketleri tarafından belirlenecek olan fiyatlar üstünden alım satım yapılmalıdır. Zaten profesyonel yönetilmeye çalışılan birçok firma şirket kurum gayrimenkul alım ve satım noktasında sadece kaliteli değerleme şirketleri ile yollarına devam ederek çok daha güvenli bir ticaret çözümüne yönelmektedirler.


Değerleme Şirketleri Neden Önemlidir?

Ticari ve ekonomik hayatın içerisinde gayrimenkul sektörü başlı başına bir yer tutmaktadır. Ülke ekonomilerinin dahi gidişatını belirleyen gayrimenkul sektörü ülkemizde de oldukça yüksek rakamlara satışlar gerçekleştirmektedir. Bu sebeple kurumsal bazdan özel ihtiyaçlara kadar her türlü gayrimenkul alım ve satımında optimum rakamlar tespit edilerek alım ve satım işleminin gerçekleşmesi büyük bir önem taşımaktadır. İşte tam bu noktada değerleme şirketleri devreye girerek SPK tarafından yetkilendirilen uzmanlarıyla satılacak olan gayrimenkulün doğru bir şekilde değerlendirilmesine imkân sunmaktadırlar. 20'nin üzerinde farklı noktadan değerlendirilen gayrimenkuller bu sayede satış anında en doğru rakam ile alıcıya sunulmaktadır. Böylece satıcının zarar etmediği alıcının da değerinden daha yüksek paralar ödemek zorunda kalmadığı ticari bir hayat ortaya çıkmaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için değerleme şirketleri birçok sınavdan geçip başarılı olmuş olan değerleme uzmanları ile çalışmaktadırlar. Firmamızda 2009 yılından itibaren ülkenin her köşesinde faaliyette bulunmakta olan bir değerleme şirketi olarak yüze yakın uzmanla yoluna devam etmektedir. Değerleme uzmanlarının almış oldukları bu kaliteli eğitimle birlikte gayrimenkulleri tamamen bilimsel ölçütlere göre değerlendirmeleri ve böylece alım ve satımdaki iki taraf içinde bir hak kaybının oluşmasına mani olmaktadır.


Değerleme Şirketleri ve Değerleme Raporları

Bu yönüyle oldukça önemli bir hizmet sahası olan değerleme şirketleri sunmuş oldukları raporlarla da yapmış oldukları hizmeti belgelendirmek zorundadırlar.