Uzmanlık Gerektiren Gayrimenkul Ekspertiz İşlemleri

Emlak sektörü ve bankacılık sektörü içerisinde yeni işlemeye başlayan bir alan olarak gayrimenkul ekspertiz uzmanları geniş bir kitleye hitap etmektedir. Dünya üzerinde gayrimenkul mallar ile ilgili büyük bir değer kazanma süreci yaşanmıştır. Bu süreç ile birlikte tüm gayrimenkuller ile ilgili gerçek değerin tespit edilmesi ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar en başta bankalar için önem taşımakta iken diğer sektörlerdeki firmalar içinde gayrimenkul değerleme işlemi önem taşımaktadır. Gayrimenkul denilince adından anlaşılacağı üzere menkul olmayan yani taşınmayan mallar anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nunda gayrimenkul mal olarak sayılan mallar belirtilmiştir. Bu mallar araziler, arsalar, her türlü konutlar, gemiler ve tapu siciline kayıt işlemi yapılan haklar olarak belirtilmiştir.


Gayrimenkul Ekspertiz Uzmanı Hangi İşlemleri Yapmaktadır?

Belirtilen gayrimenkul mallar ile ilgili gayrimenkul ekspertiz işlemleri uygulanmaktadır. Gayrimenkul mallar denilince aslında bina ve araziler akla gelmektedir. Ancak günümüzde bu gayrimenkuller ile ilgili işlemler çok karmaşık bir hal almış durumdadır. Gayrimenkullerin bulundukları yerler, inşa özelikleri ve benzeri pek çok farklı durumlar değerleme işlemlerinin seyrini değiştirmektedir. Bu gayrimenkuller arasında alışveriş merkezleri örnek olarak verilebilmektedir. Bunlar sadece bina ve arsa olarak değerlendirmeye tabi tutulması yanlış sonuçlara ulaşılmasına neden olabilecektir. Bunun içinde gayrimenkul ekspertiz uzmanlarına büyük iş düşmektedir. Bunun yanı sıra otel ve benzeri turistik alanlar, fabrikalar, gemiler ve tersaneler, depolar ve benzeri pek çok alan için uzmanlar işlem yapmaktadır.


Gayrimenkul Ekspertiz Uzmanı Olma Şartları

Gayrimenkul ekspertiz uzmanı olarak görev alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Ülkemizde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alabilecek kişiler ile ilgili olarak lisans verme yetkisi sadece Sermaye Piyasası Kurulunda bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu, gayrimenkul değerleme esaslarının büyük çoğunluğunu oluşturduğu bir sınav ile gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışabilecek kişileri belirlemektedir. Bu sınava girmek için üniversitelerin dört yıllık fakülte ve bölümlerinden mezun olmak yeterli olacaktır. Lisanslama sınavı sonrasında başarılı olan kişiler için iki seçenek bulunmaktadır. İsterlerse bağımsız olarak değerleme işlemleri yapan işletmelerde çalışabilecekleri gibi banka veya benzeri finans kuruluşlarında görev alabileceklerdir.