Taşınmaz Değerleme İşlemleri

İşletmeler için önem taşımakta olan ve kolay bir şekilde yapılmayacak işlemler arasında taşınmaz değerleme işlemleri yer almaktadır. Taşınmaz mal denilince akla gelen mallar aslında gayrimenkul mallar olarak bilinmektedir. Gayrimenkul mallar ile ilgili tanımlama ve açıklamalar Türk Medeni Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Bu düzenlemeler göre arazi ve arsalar, konut ya da iş yeri olarak kullanılan binalar, gemiler ve tapu siciline kayıt işlemi yapılan haklar gayrimenkul yani taşınmaz mallar olarak sayılmaktadır. Bu malların değerleme işlemleri özel bir şekilde yapılmaz zorundadır. Özellikle son yıllarda gayrimenkullerde değer kazanma işlemi ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrasında bu şekilde uzmanlar tarafından işlem yapılması zorunluluk halini almıştır.


Hangi Taşınmaz Değerlemeleri Özel Önem Arz Etmektedir?

Taşınmaz değerleme işlemleri her taşınmaz için uygulanmakta olan bir işlem değildir. Herhangi bir özelliği olmayan konut ve işyeri olarak kullanılan gayrimenkullerde değerleme işlemi yapılmaya gerek duyulmamaktadır. Bunun dışında değer tespiti konusunda zorluk yaşana ve gerçek değeri tespit edilemeyen gayrimenkuller için gayrimenkul değerleme uzmanlarına büyük iş düşmektedir. Bu taşınmaz mallar arasında iş yerleri geniş bir yer tutmaktadır. İş yeri denildiğinde de çok farklı seçenekler bulunmaktadır. Bunlar arasında alışveriş merkezleri, oteller, otoparklar ve fabrikalar gibi alanlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra depolar ve tersane gibi özel iş yerlerinde de değerleme işlemi yapılması gerekmektedir. Ayrıca gemi, makine ve teçhizat gibi farklı değerler içinde değerleme işlemleri mutlaka gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu taşınmaz mallar genelde banka ve finans kurumları için değerleme işlemine tabi tutulmaktadır.


Taşınmaz Değerleme İşlemlerini Kimler Yapabilmektedir?

Taşınmaz değerleme işlemi herkesin yapabileceği gibi basit bir işlem değildir. Taşınmaz değerleme işlemleri için taşınmaz değerleme esasları kullanılarak her bir gayrimenkul için özel olarak belirlenmektedir. Bu belirleme işlemini yapabilmek için özel bir lisansa sahip olmak gerekmektedir. Bu lisans ülkemizde sadece Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmekte olan özel bir lisanstır. Bu lisansı alabilmek için üniversitelerin dört yıllık tüm bölüm ve fakültelerinden mezun olmak ve yapılacak olan sınavdan başarılı olmak yeterli olmaktadır.