Gayrimenkul Değerleme Esasları

Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Önemi

Her geçen gün artmakta olan gayrimenkul fiyatları gayrimenkul satışlarında profesyonel kişilerden yardım almayı gerektirmektedir. İnşaat sektöründeki artış vergilerdeki artış hammadde ve kullanılan ara malzemelerdeki artış gayrimenkul piyasasında fiyat artışını beraberinde getirmiştir. Bunun neticesinde ortaya çıkan gayrimenkul piyasası oldukça değerli olan ve uzun vadeli yatırımların başköşesinde bulunan bir aktördür. Bu sebeple gayrimenkul adına yapılacak olan her türlü işlemde herhangi bir hata payına yer vermemek için bizim gibi profesyonel kurumlardan değerleme noktasında destek alınmalıdır. Gayrimenkul değerleme dediğimiz yöntemle birlikte gayrimenkullerin değerleri birçok argümanın da içerisine girdiği detaylı incelemelerle doğru olarak tespit edilebilmektedir. Bunun için en başta bilinmesi gereken gayrimenkul değerleme esasları olmaktadır.


Gayrimenkul Değerleme Esasları Nelerdir?

Bir gayrimenkulün değerlemesinde dikkat edilecek gayrimenkul değerleme esasları içinde ilk yöntem emsal karşılaştırma uygulamasıdır ki herhangi bir gayrimenkulün değerinin tespit edilebilmesi için mutlaka aynı bölgedeki başka imar ve yapı unsurlarıyla mukayese edilmesi gerekmektedir. Farklı bir uygulama da gelir yöntemidir. Bu yöntemde gayrimenkullerin değerleriyle ondan beklenen getiri arasındaki ilişki iyi analiz edilmelidir. Böylece aradaki oran gayrimenkulün optimum değerini tespit etmede kullanılacaktır. Doğrudan kapitülasyon yönteminde ise yıllık gelirin gayrimenkul değerine olan ilişkisi saptanmaktadır. Bütün riskler göz önüne alınarak yıllık bir gayrimenkul değerli belirlenerek indirgeme yöntemi ile pazar payı tespit edilmektedir. Yatırım bandı yönteminde de gayrimenkul ve borç ile öz kaynak arasındaki ilişkiler göz önüne alınarak kaliteli bir değerleme yapılmaktadır. Maliyet yönetiminde ise herhangi bir gayrimenkulün değerleme anındaki maliyet bedeline ulaşma amaçlanır. Böylece anlık olarak büyük tesislerin özel yapıların değerleri doğru olarak tespit edilebilmektedir. Farklı bir yöntem de karma yani puanlama yöntemidir. Bu yöntemde birçok dışı unsur devreye sokularak gayrimenkul değer endeks puan tablosunda doğru yere oturtulmaya çalışılır. Bulanık mantık dediğimiz fuzzy yöntemi ise çeşitli bilgisayar yazılımları ile gayrimenkullerin değerlemesine imkân tanır.